مشاوره و پیگیری رایگان قراردادهای خدمات شهروندی

در کشور آلمان

کاهش هزینه

کاهش هزینه‌های
زندگی در آلمان

پیگیری خودکار قراردادها

پیگیری خودکار
قراردادهای شما

جلوگیری از سو استفاده

جلوگیری از حقه‌های
بازاریابی در قرارداد

مشاوره رایگان

مشاوره رایگان برای خدمات
خانگی و شهروندی

درباره تعرفه

شرکت تعرفه با تجربه چندین ساله در زمینه قراردادها، قابلیت مقایسه و دادن مشاوره برای بستن قرارداد با مناسب ترین قیمت ها را دارد. هم اکنون ما با همکاری با سایت های مقایسه کننده به هیچ شرکت ارائه دهنده خاصی وابسته نیستیم و همیشه برای مشتری خود در بین شرکتها با تعرفه های متفاوت بهترین تعرفه را با بهترین خدمات و قیمت به مشتری خود پیشنهاد می دهیم. نه تنها قیمت مناسب در اولویت کاری ما هست بلکه حمایت مشتری تا اتمام قرارداد جز اصلی ترین وظیفه برای تیم ما تعریف شده. اعتماد و رضایت شما مشتری گرامی، آینده شرکت ماست.

15

سرویس

260

مشتریان تعرفه

1523

قرارداد پیگیری شده

260

قرارداد فعال
processing...