تکمیل فرم سرویس

پر کردن گزینه‌های ستاره‌دار الزامی است.

سرویس گاز

اطلاعات اولیه

کد پستی*
اسم شهر*

میزان مصرف تقریبی

مقدار مصرف*
چند نفر در این خانه زندگی می‌کنند*
آیا آب گرم با برق است؟*
خانه با برق گرم می‌شود؟*
اجاق گاز شما برقی است؟*
آیا تازه به این خانه نقل مکان کرده اید؟*

اطلاعات تماس

شماره موبایل*
ایمیل*